amos elmaliah: an abridged list of options #11
Tag - Stille Veerkade
Amos Elmaliah (Jeruzalem 1978) presenteert een audiovisuele installatie die is voortgekomen uit de serie studies in abstracte animatie/visuele muziek die hij eerder maakte. Het vertrekpunt voor deze serie is de wens om te onderzoeken hoe lichamelijke beweging middels computerstimulaties beeld en geluid kan voortbrengen. De structuur van het onderzoek wordt bepaald door de ervaring die Elmaliah opdeed als editor van documentaire films en componist. De installatie is in wezen een uiteenzetting met kunst en wetenschap. De beelden die worden getoond zijn wat ze zijn, zoals een landschap is wat het is, waardoor de patronen of abstracties die voortkomen uit datgene wat wij enerzijds beleven als natuur en anderzijds begrijpen als feiten (data), heel direct en zuiver kan overkomen.

Amos Elmaliah heeft een achtergrond als improviserend musicus. Zijn werk is interdisciplinair van karakter, waarbij hij zich concentreert op de manipulatie en manifestatie van beweging. Met behulp van speciaal ontwikkelde software produceert hij abstracte animaties die gefuseerd worden met 'Musique Concrete' en resulteren in een cinematografie van abstract beeld en geluid. Elmaliah maakt ook theater, video, geluid en kinetische kunst. Beroepsmatig werkt hij als editor van documentaire films en hij schrijft interactieve/multimedia computerprogramma's. Hij studeerde jazz, etnische en elektro akoestische muziek als ook performance kunst in Berlijn, Jeruzalem en Den Haag