steve reich: six piano's
Atrium Stadhuis Den Haag | gratis toegang
Steve Reich: Six Pianos (1973)
Het stuk duurt 24 minuten en wordt uitgevoerd door:
Cees v. Zeeland | Gerard Bouwhuis | Ivo Janssen | Sepp Grotenhuis | Daniel v.d. Hoeven | Bobby Mitchell

Wie Steve Reich is behoeft hier nauwelijks betoog. Dat gaat echter niet op voor zijn Six Pianos uit 1973. Dit stuk wordt zelden of nooit gespeeld. Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met de bezetting, waardoor de uitvoeringsmogelijkheden sterk beperkt zijn. Six pianos behoort tot de eerste serie grote composities waarin Reich zijn oorspronkelijke uitgangspunten rond fase-verschuivingen in de muziek uitbreidt. Waar in eerdere composities zijn verschuivingstechnieken het ritmische of melodische resultaat tot doel hadden zorgt in dit stuk de opbouw van verschoven patronen voor kleine harmonische veranderingen in de harmonische resultante. Steve Reich Six Piano's is een productie van de Johan Wagenaar Stichting.