charles ives: songs | carter: a mirror on which to dwell
Koninklijk Conservatorium en Ligeti Academy
Koninklijk Conservatorium en Ligeti Academy - ELLIOT CARTER 100.
Elliott Carter – Ligeti Academy / Charles Ives – Songs | Studenten van het Koninklijk Conservatorium / Elliott Carter – A mirror on which to dwell | Ensemble Royal olv Christian Karlsen Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag speelt het Ensemble Royal van het Koninklijk Conservatorium een speciaal voor deze jubileum-editie van festival Dag in de branding samengesteld programma van Carter’s kamermuziek.

Uitgevoerd wordt onder andere A Mirror on which to dwell (1975), een liederen-cyclus op teksten van Elizabeth Bishop. In dit concert klinken ook liederen van Charles Ives, één van de grote voorbeelden van Carter. Het leven van Carter omspant de hele twintigste eeuw. Na een neoklassieke periode ontwikkelde Carter een krachtige eigen muzikale taal, die gekenmerkt wordt door ingenieus meerstemmig vlechtwerk en ritmische flexibiliteit.

Carter vergelijkt zijn muziek regelmatig met een democratische maatschappij waarin verschillende individuen ieder een eigen weg kunnen gaan, in plaats van samen in paradepas te lopen. Voor dat ideaal is de metropool de juiste metafoor. Een plek waar miljoenen mensen met verschillende achtergronden samenleven.In een programmatoelichting van de première van Carters Variations for orchestra schreef de componist dat zijn manifest als componist die niet alleen voor dit werk geldt maar voor zijn oeuvre als geheel: “Ik heb geprobeerd een muzikale uitdrukking te vinden voor de ervaringen die iedereen meemaakt, wanneer hij geconfronteerd wordt met zoveel verschillende vormen van onverwachte veranderingen en relaties tussen karakters – in de menselijke belevingswereld onderzocht door psychologen en (roman)schrijvers, in de levenscyclus van insecten en waterdieren door biologen en dit geldt in elk domein van wetenschap en kunst”.