ligeti academie presenteert
Sander Germanus: Lunapark (2006)
Angus Barnacle: Ripple [wereldpremière]
Lula Romero: Ajeno [wereldpremière]
Trevor Grahl: Forema[wereldpremière]

De studenten van de György Ligeti Academie brengen in het kader van het thema microtonaliteit het werk Lunapark van Sander Germanus ten gehore. Sander Germanus is directeur van Stichting Huygens-Fokker en doet onderzoek naar microtonaliteit en hedendaagse toepassingen van kwarttonen. Daarnaast spelen de studenten werken van drie componisten die verbonden zijn aan de Ligeti Academie:Lula Romero, Trevor Grahl en Angus Barnacle.

Sander Germanus (Amsterdam, 1972) componeert sinds 1999 uitsluitend microtonaal. In zijn compositie Lunapark (2006) is zijn kwarttoontheorie perfect samengekomen met zijn andere muzikale vindingen op het gebied van tempo en ritmiek

Lula Romero – Ajeno [wereldpremière]
Het Spaanse woord ajeno betekent losjes vertaald ‘vreemd’, ‘oneigen’. Het wordt gebruikt voor iets dat ergens niet thuishoort, voor niet geworteld zijn of voor het gevoel nergens bij te horen. Een componist kent dat soort gevoelens: wanneer een werk is voltooid, is het niet langer van hem. Het gaat een eigen leven leiden, het wordt hem vreemd Trevor Grahl – Forema [wereldpremière]

Trevor Grahl – Forema [wereldpremière]
Dit werk heb ik geschreven voor mijn vrienden van de Ligeti Academie. Het maakt gebruik van de technieken en karakteristieke eigenschappen die ik in hen heb herkend gedurende mijn tijd aan de Academie. Ik draag het aan hen op.

Angus Barnacle – Ripple [wereldpremière] Het bestaat ergens in het gebied tussen de willekeurigheid van afzonderlijke geluiden, verspreid in de tijd zoals de sterren in de ruimte, en de zorgvuldige constructie van het contrapunt van een koraal. En op zeker moment tijdens dit stuk zal het te horen zijn.
Wat ‘het’ is, weet ik niet zeker. Maar wanneer het zich voordoet, ben ik met name geïntrigeerd door de subtiele aanpassingen in toonhoogte die kunnen optreden wanneer de verschillende stemmen in het contrapunt met elkaar in harmonie proberen te komen. Sommige van die aanpassingen zijn vastgelegd in de partituur, andere waren niet te berekenen...

De György Ligeti Academie is een samenwerking van het Asko / Schönberg en de conservatoria van Amsterdam en Den Haag. Op de Ligeti Academie kunnen muziekstudenten kennis en ervaring opdoen met 20e- en 21e-eeuwse muziek. Musici van het Asko Ensemble en het Schönberg Ensemble coachen de studenten. Deze krijgen workshops en masterclasses van de dirigenten, solisten en componisten die bij het ensemble over de vloer komen. Uiteraard geeft het ensemble ook openbare concerten.