messiaen: eclairs sur l’au-dela | o sacrum convivium
Olivier Messiaen: Eclairs sur l’au-dela (1991)
Residentie Orkest olv Reinbert de Leeuw | Barbara Hannigan, sopraan | Studenten  KC en Codarts
Eclairs sur l’Au delà is de laatste grootschalige compositie die Messiaen componeerde. Het 2ordt gezien als een samenvatting van zijn muzikale leven. Een terugblik op ruim zestig jaar muzikale- en spirituele activiteiten waarin vooral de invloed van zijn Turangalîla symfonie, zijn Chronochromie en Les élues marqués du sceau’ én van zijn Quatuor pour la fin du temps zijn terug te horen. We luisteren ook naar het geluid van de liervogel: een nieuwe 'solist' in het oeuvre van Messiaen. In het negende deel, Plusieurs oiseaux des arbres de Vie, horen we de zang van vijfentwintig vogels gespeeld door achttien houtblazers. Volgens de weduwe van de componist moeten we het werk beschouwen als “een serie meditaties omtrent het hiernamaals en het hemelse Jeruzalem”.

Olivier Messiaen: O Sacrum Convivium
Koor Koninklijk Conservatorium m.m.v. leden van het Groot Omroepkooro.l.v. MaNOj Kamps
O Sacrum Convivium uit 1937 is een gebed uit het Tridentijns Missaal (1570). Het gaat terug op het verhaal over het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag, dat in drie evangelies wordt verteld, waarbij Jezus het ritueel van de transsubstantiatie uitvoert, dwz de verandering van brood en wijn in lichaam en bloed van Christus.

O sacrum convivium | O heilige maaltijd
in quo Christus sumitur | waarbij Christus wordt genuttigd
recolitur memoria passionis eius | en de herinnering aan zijn lijden wordt beleefd
Mens impletur gratia | Het verstand wordt vervuld van genade
et futurae gloriae | en de roem die zal komen
nobis pignus datur | wordt ons in pand gegeven
Amen | Amen