alison isadora: point of departure
Matangi Quartet
Alison Isadora Point of departure (2014, wereldpremière) De titel van dit tweedelige werk heeft voor de componiste twee betekenissen. 'Ik ben al jaren gefascineerd door Koreaanse shamanistische muziek. Het gebruik van vibrato als expressief middel, het controleren van de stoksnelheid en de relatie tussen percussief materiaal en melodische lijnen vind ik heel bijzonder.' Percussief materiaal is voor deze compositie zeer belangrijk; de vier strijkers moeten in beide delen ook een slaginstrument bespelen. De tweede inspiratiebron was het gedicht 'Vallen' van Remco Campert waarin de herinnering een grote rol speelt. Dit element raakt aan de tweede betekenis van de titel: het stuk is opgedragen aan haar collega Louis Kok die tijdens het componeren onverwacht overleed. Of dit laatste ermee te maken heeft, een kenmerk van het werk is het verloop als een rituele stoet: een trage cadans, een regelmatige beweging en een weinig veranderende harmonie die noch strikt majeur noch strikt mineur is. In het tweede deel ligt het bewegingsritme weliswaar hoger dan in het eerste, maar de cadans, de regelmaat en de rol van Koreaanse elementen zijn gebleven. De vele gevarieerde herhalingen van allerlei motieven kunnen de muzikale pendant zijn van de rol van de herinnering uit het gedicht van Campert, maar ook de verklanking van een ritueel dat Isadora amper aanpast aan nieuwe omstandigheden. Veel belangrijker dan de ontwikkeling is de stasis.