jan-peter de graaff: links
Jan-Peter de Graaff is student compositie aan het Koninklijk Conservatorium
Jan-Peter de Graaf Left (2014, wereldpremière). Deze compositie, geschreven speciaal voor dit concert, toont de Werdegang van een mars, een genre gebouwd op een pregnant ritme dat vele malen worden herhaald en waaromheen de andere muzikale componenten zich bewegen. In de eerste episode (het gehele werk telt diverse episoden die zonder onderbreking in elkaar overgaan) is dit ritme het duidelijkst en worden de omspelingen in klank mede gegeven door twee extra kwartetten die, aldus de componist, fungeren als een 'Fernorchester'. Aanvankelijk is het ritme in een regelmatige puls het centrale element. Daarna krijgt de partij in de eerste viool een melodieuzer karakter en veranderen langzaamaan de partijen van de andere instrumenten van een begeleiding in een tegenstem. De ritmen worden onregelmatiger en verrassender en het aantal dynamische voorschriften groeit, waardoor de mars meer en meer op de achtergrond raakt. Tegelijk blijft ook veel constant: de nadruk op het ritme, de keuze voor een harmonie die niet klassiek tonaal is maar wel min of meer tonaal aandoet, een afkeer van grote vrijheden in tempo en dynamiek die zouden moeten duiden op een grote, extraverte expressie en een frasering waarin duidelijke climaxen en cesuren merkbaar zijn.