michel van der aa en silvia colasanti
New European Ensemble | Keren Motseri, sopraanMichel van der Aa - Mask (2006)
Silvia Colasanti - Burning (2010)
Silvia Colasanti - To Muddy Death. Ophelia (2008)
Michel van der Aa - Here [in circles] (2002)

Svitlana Azarova - Epices

Waanzin is de leidraad in de mini-drama's van Michel van der Aa en Silvia Colasanti. Beiden hebben naam gemaakt met uitzonderlijk vormgegeven stukken voor muziektheater. De vier werken worden uitgevoerd door het New European Ensemble, dat gevestigd is in Den Haag. Sopraan Keren Motseri, regelmatig te gast geweest in Korzo, verklankt de waanzin in twee composities. In Van der Aa's zenuwslopend spannende Here [in circles] probeert ze uit alle macht te ontsnappen aan de dwingende cirkelgang van de muziek, waarin ze steeds opnieuw schaduwen van zichzelf tegen het lijf loopt. In navolging van William Shakespeare laat Colasanti de zangeres in To Muddy Death. Ophelia verzinken in een moeras van verstandsverbijstering.